waterwaves_nov17_mateo_martijn
"Het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen." Martijn Wagterveld en Mateo Mayer / Water Waves

Succesvolle oriŽnterende stages

28 oktober 2014
Succesvolle oriŽnterende stages

In samenwerking met onze partners biedt het CEW met regelmaat stage- en afstudeerplaatsen aan. Niet alleen stageplaatsen voor een langere tijd, maar ook voor een oriŽnterende stageperiode. Tijdens deze stageperiodes maken studenten kennis met partners van het CEW. Zo mochten eind september vijf studenten, via hun CEW-stage, enkele weken meedraaien bij het Wetterskip Frysl‚n. Het zijn tweedejaars studenten van Hogeschool VHL, twee van hen doen Chemische Technologie en de andere drie volgen de studie Milieukunde.

Win-win

Wetterskip Frysl‚n draagt graag bij aan de stages. ďOp deze wijze laten wij het talent van de toekomst al vroeg kennismaken met onze sector en met Wetterskip Frysl‚n in het bijzonder. CEW regelt de randzaken rondom de stage en wij kunnen ons concentreren op de zaken die wij inhoudelijk van belang vinden, zoals bijvoorbeeld het betrekken van de studenten in een specifiek onderzoeksprojectĒ, aldus Yede van der Kooij, betrokken bij planvorming en innovatie waterzuivering, grondstoffen en energie bij Wetterskip Frysl‚n. Het Wetterskip Frysl‚n ervaart het inzetten van stagiairs als een win-winsituatie. De stagiair doet praktijkervaring op en soms zijn er stagiairs die na hun studie nog een langere tijd blijven werken. Zo heeft een voormalige stagiair van het CEW voor Wetterskip Frysl‚n een rapport geschreven waarin staat beschreven op welke wijze het Wettererskip kan besparen op de kosten van hun slib- en waterafvoer. Binnenkort gaat het Wetterskip Frysl‚n deze werkwijze invoeren.

Bruikbare handleiding voor Wetterskip Frysl‚n

De stagiairs van de huidige oriŽnterende stage hebben meegedraaid met het onderzoek op de demosite van het Wetterskip Frysl‚n naar een nieuwe ontwateringstechniek.
Ook zijn een aantal stagiairs bij de slibverwerking in Heerenveen geweest. Hier hebben zij de opdracht gekregen om slibkarakterisering uit te voeren met behulp van een zogenaamde Mareco-laboratoriumpersje. Deze resultaten worden vergeleken met resultaten van eerdere onderzoeken. Deze metingen hebben tot doel om de betrouwbaarheid van eerder onderzoek naar de karakterisering van slib met deze Mareco-pers te toetsen. Door een van de studenten is bovendien de proefopzet verbeterd en vastgelegd in een nieuwe handleiding. Een handleiding die tijdens de vervolg onderzoeken zeker wordt ingezet.

Misschien wel een toekomstige werkgever

Een van de stagiairs is Bernard Bos: ďOmdat ik Chemische Technologie met de major Watertechnologie studeer, was deze oriŽnterende stage zeer geschikt voor mij. Ik heb binnen relatief korte tijd diverse aspecten van de waterketen leren kennen. Het CEW kende ik natuurlijk al enigszins omdat het tegenover mijn school, Hogeschool VHL, ligt.Ē
De oriŽnterende stage begon bij het CEW in het Waterapplicatiecentrum, waar de stagiairs hielpen bij verschillende onderzoeken. Daarnaast hebben ze de opening van de demosite in Sneek en de opening van de CADoS proefinstallatie in Ulrum bijgewoond. Ze hebben deelgenomen aan het Wetsus Congres en een rondleiding gekregen bij WLN. Vervolgens konden ze enkele weken meelopen bij het Wetterskip Frysl‚n. ďHet Wetterskip is natuurlijk een erg belangrijke actor op het gebied van water, maar als ik eerlijk ben, was ik, op de waterzuiveringen (RWZI) na, niet goed op de hoogte van de andere verantwoordelijkheden en taken van het Wetterskip. Dat wij hier konden meelopen was dus een goede kans om hierin verandering te brengen.
Als ik terug kijk op de weken bij Wetterskip Frysl‚n besef ik dat dit best een toekomstige werkgever zou kunnen zijn. Onderwerpen zoals slibontwatering, waterkwaliteitsonderzoek en het werk op de RWZI zijn natuurlijk erg relevant voor mijn studie. Niet alleen wat er vandaag de dag al wordt toegepast aan technologie en methoden, maar ook zeker met het oog op de toekomst. Ik kijk dan ook terug op een voor mij geslaagde stageperiode die mij een goed beeld heeft gegeven over wat er speelt binnen de watertechnologie.Ē, aldus Bernard Bos.

Wil jij ook al tijdens je studie in aanraking komen met je toekomstige werkgever? Informeer dan bij het CEW voor jouw stage- of afstudeermogelijkheden.