waterwaves_nov17_mateo_martijn
"Het Waterapplicatiecentrum in Leeuwarden heeft een grote hoeveelheid hightech faciliteiten in huis om innovaties te testen." Martijn Wagterveld en Mateo Mayer / Water Waves

CADoS wint Waterinnovatieprijs!

3 december 2014
CADoS wint Waterinnovatieprijs!

Het project CADoS heeft de Waterinnovatieprijs 2014 voor de categorie Schoon water gewonnen! De jury sprak lovende woorden over het project.

Een slimme vondst en vraaggestuurd systeem, dat past in het streven naar grondstof terugwinning. Het hergebruikte cellulose als grondstof bespaart energie, chemicaliën, ontwatert het slib beter en laat fosfaat in het slib zitten. Het systeem borduurt voort op bestaande toepassingen, maar het gebruik van cellulose als hulpstof bij de slibontwatering is zeker vernieuwend. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking in de ‘gouden driehoek’.

U kunt het volledige Juryrapport Waterinnovatieprijs 2014 hier lezen.

Samenwerking

Binnen het project werken onderzoeksinstellingen samen met het bedrijfsleven en de overheid. Waterschap Noorderzijlvest, Brightwork B.V., Attero, Rijksuniversiteit Groningen, Centre of Expertise Water Technology (CEW) en Wetterskip Fryslân vinden in elkaar een krachtige samenwerking.

Het project CADoS wordt gesubsidieerd door de drie noordelijke provincies en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Koers Noord.

Meer informatie over het project vindt u op www.cados.nl.